فروشگاه دوتینی بزودی

شرکت نوین پایا در نظر دارد ، این امکان را برای مشتریان محترم ایجاد کند که محصولات این شرکت را بصورت مستقیم هم خرده فروشی هم عمده فروشی از شرکت خرید کنند و در سرار ایران به دست مصرف کننده نهایی برساند .

برای تحقق این امر ، شرکت نوین پایا در حال راه اندازی فروشگاه اینترنتی خود میباشد ، و به زودی در دسترسی قرار میگیرد