آویشن

آویشن ، تک نفره ، مناسب مجالس و رستوران ها

دارچین فله ای

دارچین فله ای

در بسته های ۱۰ کیلویی

زردچوبه فله ای

زردچوبه فله ای

در بسته های ۱۰ کیلویی

سماق کارتن 1000 عددی

سماق ، تک نفره ، مناسب مجالس و رستوران ها

شکر5گرمی

شکر ، تک نفره ، مناسب مجالس و رستوران ها

فلفل پاپریکا فله ای

فلفل پاپریکا فله ای

در بسته های ۱۰ کیلویی

فلفل سیاه کارتن 5000 عددی

فلفل سیاه ، تک نفره ، مناسب مجالس و رستوران ها

فلفل قرمز فله ای

فلفل قرمز فله ای

در بسته های ۱۰ کیلویی

فلفل قرمز کارتن 5000 عددی

فلفل قرمز ، تک نفره ، مناسب مجالس و رستوران ها

نمک کارتن 5000 عددی

نمک ید دار ، تک نفره ، مناسب مجالس و رستوران ها و سازمانها و نهادها