واحد بازرگانی صنایع غذایی نوین پایا

احتراماٌ ، بدینوسیله به استحضار میرساند این شرکت از بدو تاسیس در زمینه صادرات محصولات غذایی فعالیت داشته و در حال حاضر در زمینه بسته بندی محصولات غذایی علی الخصوص محصولات پودری فعالیت می نماییم و آمادگی خود را جهت عقد قرارداد با نهادها سازمانها اعلام می نماییم و لذا جهت همکاری با واحد بازرگانی این مجموعه در ارتباط باشید .

می باشند