خدمتی نوین از نوین پایا

شرکت نوین پایا بسته بندی های ۳۰ گرمی و ۵۰ گرمی خود را با استفاده از دستگاههای تمام اتومات آغاز نموده و امیدواریم تجربه جدیدی را از طعم ادویه تجربه نمایید